ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ ДАТЕ ВРТИЋУ И МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Јуче  је одржана  30. седница Општинског већа општине Алексинац са дневним редом од 24 тачке.
Већници су заседање започели разматрањем Нацрта Одлуке којом се ставља ван снаге Одлука о пребацивању непокретности у јавну својину, док су се одмах након тога разматрали Нацрти одлуке о прибављању напокретности у својину без накнаде на објекту Ветеринарске станице у Житковцу са помоћном зградом и земљиштем и Суботинцу са припадајућим земљиштем. Објекат у Житковцу користиће се за потребе Предшколске установе „Лане“, док ће објекат у Суботинцу бити за потребе Месне заједнице.
На дневном реду нашли су се и тромесечни извештају о реализацији годишњег програма пословања за Јавна предузећа на триторији општине Алексинац за 2022. годину.
Било је речи и о Разматрању Нацрта Решења о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Алексинац за 2021.годину, о Разматрању Нацрта Решења о усвајању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Алексинац за 2021.годину, као и о Разматрању Закључка о утврђивању Предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2022.годину и упућује Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на сагласност.
Већницима су након тога образложене наредне тачке које су се односиле на Разматрање Закључка о учешћу општине Алексинац на конкурс код Националне службе за запошљавање у 2022.години, као и тачке за закључење вансудског поравнања.
Izvor : Opština Aleksinac