ПОЗИВ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ДОДЕЛУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ

Општинска управа општине Алексинац – Канцеларија за младе, расписала је јавни позив за доделу спортске опреме месним заједницама у виду столова за стони тенис, кошаркашких табли са обручима (пар) и фудбалских (рукометних) голова у пару.
Потребно је да се у месној заједници налази адекватна просторијa за постављање столова за стони тенис или терен без адекватних кошаркашких табли или фудбалских голова (потребно је имати конструкцију коша на коју се може монтирати кошаркашка табла).
Сви заинтересовани могу своје пријаве доставити преко писарнице Општинске управе, а насловљено за Канцеларију за младе – Књаза Милоша 169, Алексинац, сваким радним даном од 8 до 14 часова. Додатне информације можете добити путем телефона 062/516 502 или 018/809 007.
Конкурс је отворен до 15.03.2022. године у 14.00 часова.
Izvor : Kancelarija za mlade opštine Aleksinac