РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ЖИТКОВАЦ – ВИТКОВАЦ , 1 КМ

Почели су радови на реконструкцији дела општинских путева и то: Житковац – Витковац код насељеног места Корман у дужини од једног 1000 метара и деоница локалног путаТрњане – Јаковље код Доње Пешчанице у дужини од 1700 метара.
Радове на реконструкцији пута Житковац – Витковац изводи фирма „АБМ Путоградња „ д.о.о. Мрамор. Радови се финансирају из буџета Општине Алексинац и износе 17.198.500 динара без пдв-а.
Радове на реконструкцији пута Трњане – Јаковље код Доње Пешчанице изводи фирма „TRACE Srbija AD“ из Ниша. Вредност ових радова је 22.570.486 динара без пдв-а и такође су финанансијска средства обезбеђена из буџета Општине Алексинац.
Предвиђени рок за завршетак радова је 60 календарских дана на оба путна правца.