СТАНОВИ !

На данашњем заседању чланови Општинског већа утврдили су Нацрт Одлуке о давању станова изграђених у оквиру пројекта „Интеграција избеглих лица на територији општине Алексинац“ и пројекта „Помоћ националној стратегији и затварању колективних центара“, реализованих од стране организације HELP-HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. у закуп, са правом куповине.
Општина Алексинац, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Help – Hilfe zur Selbsthilfe 2004. године закључили су Уговор о сарадњи у оквиру наведеног пројекта. Једна од компоненти била је компонента стамбене изградње, односно изградња једне троспратне стамбене зграде (HELP 1), са 24 стамбене јединице на Алексиначком Руднику. Наредне године склопљен је уговор за изградњу четрнаест индивидуалних кућа, од којих се свака састоји од по две стамбене јединице (HELP 2), укупно 28 стамбених јединица у Алексинцу. Касније су закључени и засебни уговори са укупно 49 корисника станова и 2 засебна уговора са социјално угроженим лицима.
С обзиром да су поменути уговори истекли, а у протеклом периоду нису закључени нови уговори овом одлуком ствара се правни основ за закључивање нових уговора о закупу на одређено време са могућношћу куповине стамбене јединице.
Ако стамбене јединице не буду усељене ни путем јавног позива за давање у закуп стамбених заједница на одређено време, станови ће бити додељени у складу са позитивним прописима који уређују област становања и одржавања зграда.
Остале тачке дневног реда односиле су се на закључење вансудских поравнања са грађанима општине Алексинац услед уједа паса луталица.
Извор : Општина Алексинац