MASOVNA TUČA U PRĆILOVICI

Izvor Telegraf Čvoruge i modrice, sedam prekršajnih i dve krivične prijave zbog nanošenja lakih telesnih…

KOZACI DARUJU IKONE CRKVI U VITKOVCU

Predstavnici Saveza Kozaka Balkana, srpskih veterana i međuregionalne društvene organizacije Saveza dobrovoljaca Donbasa iz Moskve,…