HUMORESKA : PENZIONERI , KO CECA KAD GU TURIŠE NANOGICU

Piše Petko Nišavac Sedim si takoj u ovaj karantin, k’ko Ceca k’d gu turiše onuj…