HUMORESKA : PENZIONERI , KO CECA KAD GU TURIŠE NANOGICU

Piše Petko Nišavac Sedim si takoj u ovaj karantin, k'ko Ceca k'd gu turiše onuj nanogicu i mislim si ništo na ovaj moj pamet, mlogo smo bre, ja i ovija [...]