РЕДАКЦИЈА , Фото ФБ
Састанку, који је јуче одржао председник Републике Србије, Александар Вучић, присуствовао је и председник општине Алексинац Далибор Радичевић, заједно са својим сарадницима, Ненадом Станковићем, председником Скупштине општине Алексинац, Вањом Стаменковић, начелником Одељења за финансијске послове и Зораном Јовићем, радником у Одељењу за комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Алексинац.
Председник Републике Србије Александар Вучић, истакао је да општина Алексинац добија 10 милиона динара из текуће буџетске резерве, због веома доброг фискалног понашања, више као награду за све раднике у комуналним предузећима и општини, јер они имају суфицит у буџету и немају никаквих, ни доспелих, ни недоспелих обавеза.
Оно што је председник општине Алексинац предложио председнику Републике, је да новац не добијамо на крају године из текуће буџетске резерве већ да то буде помоћ у реализацији свих већих пројеката који су планирани из буџета Републике Србије за територију општине Алексинац, а које општина Алексинац не би могла да реализује из сопствених прихода због недовољног буџета.
Председник Републике прихватио је предлог и рекао да ће општина Алексинац бити сагледана у наредној години кроз пар значајних пројеката, којима ће се побољшати услови за живот на територији општине Алексинац.
VIDEO :