По поднетом Извештају Стручно оперативног тима Штаба за ванредне ситуације општине Алексинац за заштиту и спречавање од заразних болести и епидемије животиња, Штаб за ванредне ситуације општине Алексинац упознат је са Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину да је проглашено постојање заразне болести свиња-афричке куге свиња у насељеном месту Доњи Адровац. У вези са тим на сточној пијаци у насељеним местима Тешица и Корман забрањена је продаја свиња, па је сходно томе забрањено и пуштање продаваца са свињама на простору пијаце за време трајања мере сузбијања заразе АКС. Контрола прописаних мера вршиће се од стране Комуналне инспекције Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Алексинац.