[vc_row][vc_column][vc_column_text]

На јучерашњем заседању Општинског већа усвојена је Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Алексинац. Дефинисано је да установа може обављати делатност и ван седишта, организовањем издвојеног одељења, ако су испуњени услови и у уз сагласност Министартсва.
Чланови Општинског већа најпре су усвојили Одлуку о финансијској подршци породици са децом на територији општине Алексинац. Утврђена су права на финансијску подршку породици са децом, једнократна новчана помоћ за свако новорођено дете са износом од 30.000 динара и једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години у износу од 100.000 динара. Циљ ове Одлуке је подизање наталитета, промовисање родитељства и охрабривање младих да постану родитељи.
Општинско веће усвојило је Предлог Програма о постављању монтажних објеката (киоска) привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама општине Алексинац. Програмом о постављању киоска одређују се локације, тип, површина, број киоска, као и делатности које се у киосцима могу обављати.
Усвојен је и Правилник о условима и начину спровођења поступка прикупљања понуда за давање у закуп јавних површина за привремено постављање киоска, поступка спровођења непосредне погодбе у посебним случајевима и поступка давања у закуп јавних површина у подручјима која нису обухваћена Програмом.
Алексиначки већници усвојили су Правилник о изменама и допунама Правилника о основној подршци детету и ученику са сметњама у развоју, којим се утврђују основне мере подршке и начин њиховог остваривања за дете и ученика са сметњама у развоју, са пребивалиштем на територији општине Алексинац у области предшколског, основног и средњег образовања.
Остали број тачака седнице Општинског већа односио се на разматрање предлога решења о давању сагласности на закључење вансудског поравнања за накнаду штете услед уједа напуштених животиња – паса луталица.
VIDEO:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=-j_cvOCuSpY“][/vc_column][/vc_row]