ПРОДАЈЕ СЕ МЕРЦЕДЕС, ФАП , ЛАДА НИВА …

ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац објавило је оглас о спровођењу усменог јавног надметања за продају основних средстава
Јавно комунално предузеће „Комуналне услуге“ Алексинац продаје путем усменог јавног надметања, односно лицитације за продају основних средстава и то: Мерцедес 15-24 (дизалица), Мерцедес 10-17 (аутоподизач), Мултикар, скип (комбинована машина), Фап 1414 (кипер), две чистилице, Лада Нива, Там 75 (путар) и Застава (Југо 45).
Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која најкасније до дана који претходи дану спровођења лицитације уплате на текући рачун ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац или на благајни предузећа, на име депозита, износ од 10% од утврђене почетне продајне цене основног средства које је предмет продаје на лицитацији и о томе поднесу доказ комисији за спровођење лицитације.
Лицитација за продају наведених основних средстава спровешће се у понедељак, 13. фебруара 2023. године, са почетком у 11.00 часова на простору бившег ауторемонта у улици Проте Стевана Димитријевића у Алексинцу, а у случају неуспеха прве лицитације, поновиће се 27. фебруара 2023. године у истом термину и на истом месту.
Основна средства се налазе на простору бившег ауторемонта у улици Проте Стевана Димитријевића бб у Алексинцу, где их заинтересована лица могу разгледати сваког дана, уз претходну најаву стражару, при чему код себе морају имати личну карту ради утврђивања идентитета.