ALEKSINCU POTREBAN PROJEKTANT ZA REKONSTRUKCIJU BOLNICE

Piše : E – kapija
Opština Aleksinac raspisala je tender za izradu projekta sanacije Opšte bolnice.

Projektni zadatak predviđa kompletnu rekonstrukciju bolničkog kompleksa sa izgradnjom novog Hirurško-ginekološkog objekta Opšte bolnice, rekonstrukcijom i adaptacijom postojećeg objekta bolnice, kao i parterno uređenje kompletnog kompleksa bolnice.

Na predmetnoj parceli se ukupno nalazi 18 objekata. Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, za ove potrebe neophodno je izvesti pregled objekta sa istraživačkim radovima na objektu radi utvrđivanja postojećeg stanja objekta, kao i stanja konstruktivnog sklopa postojećeg objekta.
Zgrada Opšte bolnice Aleksinac je 1999. godine zpotpuno ruinirana usled NATO bombardovanja, a renovirana je 2002. godine.
Posao je procenjen na 29,17 miliona dinara. Tender traje do 11. maja .