ANTIČKI ALEKSINAC

Piše dr Slobodan Petrović Cobi

Malo koji grad može da se pohvali da ima očuvano svetilište/žrtvenik Kelta koji su se u ovim krajevima zvali Skordisci.Oni su i dali ime Moravi.Živeli su na platoima reke Moravice bavili se poljoprivredom lovom i ribolovom i bili dobri konjanici i ratnici.Bili su mnogobošci i posebno je poštovana boginja Dana i Pan bog šume.Sveto drvo im je bilo hrast kao i nama Srbima.Ima mišljenja da smo sa njima jedan isti indoevropski narod.Sveštenici su im bili druidi/drvidi i ono su prinosili žrtve bogovima posebno bogu Panu po kome i danas dva toponima blizu Aleksinca nose ime Paničica i Paniče.Žrtve su u početku bile ljudske,a kasnije životinje u mirna vremena.Ostavimo nekim budućim generacijama da se time bave.