“ BAŠTA “ NAŠE MLADOSTI

Piše Slobodan Petrović Cobi

Ovaj restoran koga se svi sećaju sa nostalgijom verovatno je dobio ime po bašti povrća koja se nalazila na istom mestu i protezala se sve do Morave.Bila su to polja Riste Grebenara koji se sem po uzgoju voća i povrća isticao i velikim brojem ovaca.Naime dok reka Moravica tekla sadašnjom ulicom Majora Tepića tu je bio drveni most.Tek projektovanjem ulice Nova čaršija počeli su da niču lokali i od mosta ka Moravi.Ovaj lokal je držao kožarski trgovac Aleksa Džipković koji se sa sinovima doselio iz Vranja.
1929 tu je preseljena zelena pijaca i tezge su bile od stadiona Napredak do EPS-a.Stanislav Beran je na tom prostoru zasadio veliki broj stabala lipa koje su posle rata posečene i ostale su samo u restoranu Bašta gde su davale hlad i činile ambijent prijatnim i nezaboravnim.Zelena pijaca je postojala sve dok nisu sazidane zgrade EPS-a i kupatilo kao i parking.Pored zelene pijace pre toga je do nje bila i velika drvarska pijaca.