DARKO FILIPOVIĆ NOVI V.D DIREKTOR VODOVODA

www.aleksinacbiz.com , Dušan Stevanović  tekst i foto

Darko Filipović , gradjevinski inžinjer novi je direktor “ Vodovoda i kanalizacije “ u Aleksincu . Ovo je odluka opštinskog parlamenta koji je utvrdio prestanak mandata dosadašnjeg  vršioca dužnosti direktora  Dragiše Simića, diplomiranog inženjera neorganske tehnologije iz Prćilovice koji je bio na toj poziciji u dva navrata .