DR ŽIVANOVIĆ UČESTVOVAO NA PROMOCIJI VEŠTAČKOG RAMENA

www.aleksinac.biz

U organizaciji Zimmer Biomet Instituta dr Srđan Živanović učestvovao je na kursu “Advanced Glenoid Reconstruction”. Kurs je održan na Institutu za anatomiju Univerziteta u Tübingenu u Nemačkoj.

Zimmer Biomet je jedna od vodećih kompanija na polju ugradnje veštačkih ramena. Na kursu su prikazani najnoviji implantati kao i tehnike ugradnje veštačkog ramena. Novina koja je prikazana je jedna vrsta proteze koja, od sada, može biti konvertovana u drugu vrstu korišćenjem tehnike koja ne podrazumeva potpuno vađenje prethodne proteze, već samo delimičnu zamenu. Dr Živanović u svom radu primenjuje najnovije metode i dostignuća u oblasti ortopedske hirurgije, a skupovi ovakve vrste dragoceni su izvor iskustava i znanja kojima se operativne tehnike dodatno unapređuju i usavršavaju.