GDE JE ALEKSINAC U SERIJI NEMANJIĆI ! ?

Piše dr Slobodan Petrović Cobi

ALEXINCI GRANIČNA TVRDJAVA VIZANTIJE
Gledajući seriju Nemanjići verovatno ste se pitali je li naš grad postojao u to vreme i čiji je bio.
Pre no što ga je kuga obrisala sa karte to beše moćna vizantijska vojna postaja na strateški važnom vojnom putu odakle je pucao pogled na zemlju župana Stracimira brata Nemanjinog koji je gospodario dolinom Ribarske reke.Njegova župa se zvala Zagrlata,ranije Zarva.Na Moravi blizu Djunisa bila je carinarnica/ćumruk/ i trg tj velika pijaca kojom su upravljali Dubrovčani. Gde je danas crkva Sveti Nestor kod Vitkovca bila je srpska tvrdjava Gradac.Aleksinac je bio važan za sve careve dinastije Komnin.Po Aleksiju i Komninu je dobio i ime. Nemanjići su bili vazali i napadali su Aleksinac samo kada bi Vizantija bila zauzeta borbama u Aziji. Prvi je Stevan Prvovenčani zavladao njime,a koju je teritoriju dobio kao miraz oženivši se Evdokojom vizantijskom princezom.