KADA IZBEGLICE STIGNU,STRAH ĆE NESTATI, ALEKSINAC TOLERANTNA SREDINA,

– Postoji plan za Aleksinac, ali u ovom trenutku ne mogu da kažem da li će, kada i koliko izbeglica će biti smešteno. To se još ne zna, rekao je Ivan Mišković, portparol Komsarijata za izbeglice u Srbiji.

Imali smo slične situacije u još nekim lokalnim sredinama u kojima bi se pojavila vest o dolasku izbeglica. Po pravilu se dešavalo da se strasti ustalasaju, pokrenu inicijative, ali kada izbeglice stignu, lokalno stanovništvo ih upozna, vidi da su to ljudi koje je muka naterala u izbeglištvo, kaže Mišković. Dodajući da problema sa izbeglicama nije bilo ni u jednoj od 15-ak opština u kojima su otvoreni prihvatni centri, on navodi da istraživanja Komesarijata pokazuju da je otpor prema izbeglicama najmanji upravo u tim sredinama.

– Kada upoznaju izbeglice, strah i mržnja će nestati . Želimo da verujemo da će se i Aleksinac tako pokazati, kao tolerantna sredina koja ume da pomogne ljudima u nevolji, poručuje portparol Komesarijata. On ističe da su pojedine opštine, poput Sjenice i Tutina, pokazale pravo gostoprimstvo, te da ne treba zaboraviti i da otvaranje centra donosi bar 30-ak radnih mesta. Na pitanje da li će i kada izbeglice stići u Aleksinac, naš sagovornik odgovara da se to ne zna. Prema Miškovićevim rečima, politika Srbije prema izbeglicama se zna, kao i zaključci koje je Vlada usvojila.

U Srbiji je trenutno smešteno oko šest hiljada izbeglica u prihvatnim centrima, ne planira se povećanje kapaciteta i ne očekuje značajnije povećanje broja izbeglica već preraspodela onih koji su već u zemlji.