KAKO PREPOZNATI SIMPTOME KORONE NA SEBI ?

Pošto u vanrednoj situaciji nema škole, a društvene mreže su pune (bes)korisnih informacija učinili mi si se važno da se prisetimo suštine studiranja, a to je učenje da se koristi literatura, odnosno da se studira. Bez korišćenja dokaza zasnovanih na nauci dolazimo u situaciju da mislimo svašta, i da je tečni sapun loš, i da ibuprofen komplikuje Covid-19 infekciju, i da deca ne obolevaju, itd.

Zahvaljujući kolegama iz Kine, Veiju Guanu i autorima, u jednom od najboljih medicinskih časopisa na svetu „The New England Journal of Medicine“ 28. februara 2020. objavljena je analiza kliničkih karakteristika infekcije kornavirusom. (Guan WJ et al, China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28.)

Od decembra 2019. godine, kada se u Vuhanu, gradu sa 11,8 miliona stanovnika pojavila koronavirusna bolest, brzo se proširila  po celoj Kini i svetu. Bolest su zvanično nazvali koronavirusna bolest 2019. odnosno Covid-19, a virus SARS-CoV-2 (engl. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).

Analizirano je 1.099 pacijenata sa laboratorijski potvrđenim Covid-19 virusom iz 552 bolnice u 30 provincija Kine do 29. januara 2020. godine. Prosečna starost pacijenata je bila 47 godina, a 41,9% pacijenata je bilo ženskog pola,  a najveći broj su bili nepušači (85,4%).

Ozbiljna klinička slika je bila kod 67 pacijenata (6,1%), uključujući 5,0% koji su primljeni na intenzivnu negu,  a 2,3% su bili podvrgnuti invazivnoj mehaničkoj ventilaciji i 1,4% je umrlo.

Samo 1,9% pacijenata imalo je istoriju direktnog kontakta sa divljim životinjama. Među nerezidentima Vuhana, 72,3% je imalo kontakt sa stanovnicima Vuhan, uključujući 31,3% koji su bili u turističkoj poseti. 

Najčešći simptomi bili su groznica (43,8% pri prijemu i 88,7% tokom hospitalizacije) i kašalj (67,8%). Proliv je bio neuobičajen (3,8%). Činjenica da je kijavicu imalo nešto manje od 5% bolesnika, govori o različitoj kliničkoj slici u odnosu na klasični grip.

Najveći broj obolelih nije imao prethodnu bolest, dok su povišen krvni pritisak, dijabetes i bolest krvnih sudova bili najčešća patologija kod odraslih.

Prosečan inkubacioni period bio je 4 dana (raspon, 2 do 7 dana). 

Po prijemu, nalaz mlečnog stakla (engl. ground-glass opacity) bio je najčešći radiološki nalaz kompjuterizovanoj tomografiji grudi (56,4%). Nalaz bez radiografskih ili CT abnormalnosti je pronađen kod 157 od 877 pacijenata (17,9%) sa blagom kliničkom slikom i kod 5 od 173 pacijenta (2,9%) sa teškom bolešću.

Limfocitopenija je bila prisutna kod 83,2% pacijenata na prijemu, dok je od biohemijskih nalaza značajnije bio povišen C reaktivni protein (60,7%), d-dimer (46,4%) i laktat dehidrogenaza (41%). 

Većina pacijenata (58.0%) primila je intravensku antibiotsku terapiju, zatim 35,8% pacijenata terapiju oseltamivirom (Tamiflu), 41,3% kiseoničku terapiju, a mehanička ventilacija je primenjena kod 6,1% pacijenata. Sistemski glukokortikoidi su dati kod 204 pacijenta (18,6%).

Srednje trajanje hospitalizacije bilo je 12 dana.

Telegraf.rs“ piše prof. dr Nenad Dikić,