KULINA: OTVOREN „PINK“

U Domu za smeštaj odraslih lica Kulina kod Aleksinca, otvoren je  adaptirani „Pink“ paviljon površine oko 820 kvadratnih metara, u koji će biti smešteno 40 korisnika kojima je na raspolaganju i prilagođeni prostor za radnu terapiju.

Ministar Vulin, koji je otvorio paviljon, kazao je da je politika Ministarstva da se institucije socijalne zaštite pojačavaju, da korisnici žive bolje, kao i da zaposleni rade u boljim i humanijim uslovima.

„Upravo zato smo otvorili ovaj paviljon u koji je ministarstvo rada uložilo značajna sredstva i iz kojih će naših preko 300 korisnika koji žive ovde i čiji se život odvija baš ovde, živeti u mnogo boljim uslovima i za koje ćemo i mi i njihove porodice moći da kažemo da žive kako treba da žive ljudi i kako treba da žive ljudi u dostojanstvenim uslovima“, rekao je Vulin.

On je podsetio da je socijalna politika koja se vodi u Srbiji odgovorna socijalna politika, da se troši onoliko koliko se zaradi i da, čim je privreda napredovala i čim su mere fiskalne konsolidacije dale rezultate, to se odmah osetilo i u socijalnoj zaštiti.

„Socijalna zaštita se u ovoj zemlji neće smanjivati, socijalna zaštita će samo rasti, obim prava će rasti, obim korisnika će rasti, i oni koji će prvi osetiti da Srbiji bolje ide su upravo korisnici socijalne zaštite. Ni jedno davanje nije umanjeno, neka su povećana, ni jedno jedino davanje ne kasni ni sekunda, sva se isplaćuju na vreme, isplaćuju se onima kojima je potrebno“, rekao je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike je 2014. godine u sve aleksinačke ustanove socijalne zaštite uložilo preko 111 miliona dinara.

„Aleksinac to zaslužuje zato što je Aleksinac opština u kojoj se socijalno odgovorno ponašaju. Upravo zato, mi smo Aleksincu dodelili 10 miliona i 180 hiljada dinara namenskih transfera za usluge u zajednici. Prošle godine to je bilo nešto preko pet miliona dinara. Kao što vidite, socijalna zaštita je prepoznata od strane države i za nju će biti više novca, za nju će biti više pomoći za sve one kojima je pomoć potrebna“, rekao j Vulin.

Dom Kulina je ustanova socijalne zaštite čija je osnovna delatnost smeštaj odraslih sa teškim intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Dom ima sedam objekata u kojima se trenutno nalazi 307 korisnika, a u okviru ustanove je formiran i poseban centar za pripremu korisnika za izlazak iz institucije.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je od 2014. godine za održavanje Doma Kulina i njegovo opremanje opredelilo više od 77 miliona dinara, od čega je za rekonstrukciju paviljona „Pink“, uređenje platoa ispred paviljona i video nadzor izdvojeno 39,8 miliona dinara.

 Tanjung