МОЛБА ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ обратио се министру Зорану Ђорђевићу за захтевом да министарство сагледа финансијску ситуацију и сходно томе да свим запосленима који нису обухваћени последњим повећањима плата исплати једнократну помоћ у износу од 15 000, оо динара за све оне који су за време ванредног стања радили у својим установама у карантинским сменама и 8.000,00 динара за оне који су радили од куће.

СИНДИКАТ поздравља повећања плата  у претходном периоду за здравствене раднике у систему социјалне заштите али је указао на то да ће такав приступ направити још већу разлику међу запосленима.

СИНДИКАТ је поред поднете молбе за исплату једнократне помоћи  која би тренутно решила проблем неједнаког односа према свим запосленима у систему указао и на општи проблем обрачуна плата, а који свакако мора да се мења не би ли исти на прави начин одсликавао обавезе и одговорности сваког радног места и послова који се обављају.

Foto Dušan Stevanović