NA BRDJANCI U PLANU GRADNJA OBJEKATA LETNJE POZORNICE I SPORTSKIH TERENA . JAVNI UVID DO 11 JULA !

Opština Aleksinac planira gradnju letnje pozornice na parceli površine 25.805 m2.

Kompleks koji čine objekat letnje pozornice, sportski teren i parkovske površine sa mobilijarom vrlo je bitan za stanovnike grada, a i čitave opštine Aleksinac, navedeno je u dokumentaciji, „pošto će nesumnjivo biti mesto okupljanja kulturnih dešavanja i manifestacija, mesto rekreacije i odmora svih građana“.

Parcela ima izlaz na javnu saobraćajnicu sa zapadne strane prema Ulici Maksima Gorkog.

Objekat letnje pozornice biće ukupne bruto površine 1.696,74 m2, spratnosti Su+P i ukupne korisne površine od 1.559,80 m2. U suterenu objekta su smeštene biletarnica, kancelarije, kafić, magacinski prostor i tolaeti za

zaposlene i posetioce letnje pozornice i sportskih terena. Na prizemlju pored pozornice i gledališta nalazi se i prostor za izvođače, garedroba i toalet.

Sa južne strane, kao prateći objekat, projektovan je teren za male sportove, bruto površine 420 m2, koji je adekvatno ograđen i kome je omogućen pristup i sa parking i sa dela gde se nalazi ulaz u objekat letnje pozornice.

Ostatak katastarske parcele je uređen pešačkim stazama kojima je omogućen pritup svim uređenim delovima parcele kao i atrijumu koji se nalazi sa južne strane objekta letnje pozornice. Duž pešačkih staza i na samom atrijumu postavlja se parkovski mobilijar – klupe za sedenje i kante za otpad.

Sve slobodne površine u sklopu celine sporta i rekreacije treba da su parkovski ozelenjene i uređene.

Obrađivač projekta je Vidić d.o.o. iz Prokuplja, a za idejno rešenje bio je zadužen Mozaik projekt iz Žitkovca.

Javni uvid traje do 11. jula.

Piše : E-kapija , foto arhiva