Autor:Lj. F.Izvor:Južne vesti

Nepravilnosti u javnim nabavkama i rasporedi budžetskog novca klubovima i udruženjima građana, potrošnja novca bez tendera i nenamensko trošenje novca sportskih klubova, samo su neke od nepravilnosti koje je Državna revizorska institucija utvrdila u poslovanju Opštinske uprave Doljevca u 2019. i 2020. godini.

Radove na parkiralištu i pratećoj infrastrukturi na delu auto-puta kod Kočana radilo je preduzeće Vodogradnja vlasništu porodice predsednika Opštine Doljevac Gorana Ljubića, a DRI je utvrdila da nije upućen zahtev Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, iako su to bili u obavezi zbog povezanosti firme i predsednika Opštine.

Ukupno 2,92 miliona dinara utrošila je doljevačka vlast bez sprovedenog tendera, iako nije, utvrdila je DRI, postojao razlog za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

Skupština opštine je u 2019. godini izvršila nabavke ugostiteljskih usluga ukupne vrednosti od 763.000 dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke. Opštinska uprava je u 2019. i 2020 godini izvršila nabavke usluga održavanja softvera ukupne vrednosti 883.000 dinara i nabavke usluga izrade projektne dokumentacije u vrednosti 1,28 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama – saopštava DRI.

Brojne nepravilnosti otkrivene su i kod sprovođenja javnih nabavki, pa su revizori utvrdili nepravilnosti u tenderima ukupne vrednosti 179,96 miliona dinara.

Kako je utvrdila DRI, tokom 2019. i 2020. godine, u konkursnoj dokumentaciji je ograničavana konkurencija dodatnim uslovima koji nisu u vezi sa predmetom javnih nabavki, neki od oglasa tendera nisu objavljivani na portalu javnih nabavki, a u jednoj od nabavki naručilac u konkursnoj dokumentaciji nije odredio ukupnu procenjenu količinu, tako da ponuđači nisu mogli da pripreme prihvatljivu ponudu.

Takođe, u jednom od tendera nisu objavljeni tehnička dokumentacija i planovi, već se mogla preuzeti jedino u kancelarije Opštinske uprave, čime je ugroženo načelo transparentnosti i jednakosti.

Opština Doljevac je, takođe su utvrdili revizori, nepravilno odobrila i prenela 8,78 miliona dinara sportskim klubovima i udruženjima građana, dok su sportski klubovi nenamenski utrošili 326.000 dinara.

Opština Doljevac je u 2020. godini izvršila prenos sredstava sportskim organizacijama, nosiocima godišnjih programa, u iznosu od 8,7 miliona dinara bez zaključenog ugovora sa istima. Opština Doljevac je prenela sredstva za finansiranje programa Fudbalskog saveza Opštine Doljevac u ukupnom iznosu od 1,14 miliona dinara. Međutim, Fudbalski savez je vršio finansiranje aktivnosti drugih sportskih organizacija, iako isti nije nosilac koji je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa – stoji u izveštaju.

Utvrđeno je i da je Fudbalski klub Pukovac dobio više od maksimalnih 20% ukupnog budžeta za sport, kao i da su sportske organizacije nenamenski utrošile najmanje 326.000 dinara, odnosno za troškove koji nisu predviđeni finansijskim planom.

Iako je postojao sukob interesa, utvrdila je DRI, Opština Doljevac je zaključila ugovor sa nevladinom organizacijom i na taj način izvršila rashode od 79.000 dinara.