У сали Скупштине општине Алексинац одржана 22. седница Општинског већа општине Алексинац. Седницом је председавао Ненад Станковић, председник општине. На дневном реду нашло се 7 тачака.
На основу предлога Комисије за спорт, коју чине представници локалне самоуправе и Спортског Савеза општине Алексинац, Општинско веће је усвојило Решење о одобравању и финансирању програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Алексинац.
Усвојен је Извештај о раду Савета за здравље општине Алексинац за 2016. годину и Предлог решења о именовању Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета.
Остале тачке дневног реда односиле су се на закључење вансудских поравнања са грађанима општине Алексинац услед уједа паса.