ONOSTRANE LEGENDE VAROŠI BOGI Golubović


Tekst Slobodan Petrović Cobi , Fotografiju ustupila Jovana Petrović


Potiče od vlastelinske loze roda Mijatovci davno doseljenog ispod zidina starog grada Lipovca koji je čuvao granicu državu Stefana Prvovenčanog.
Spisi pamte Petra Mijatovića koji je imao u popisu iz 1833 dva sina Goluba i Živka Petrovića.Bili su najbogatiji u selu sa ogromnim stadima ovaca,šumom i njivama.
Negde 1922 iz Lipovca u Aleksinac dodje u grad Golubović Mihaila Trifun da bude čuvar varoši,Bogitov otac,vredan i preduzimljiv seljak.Pre toga je prošao golgotu bugarskog ropstva.Posle se po tradiciji svojih predaka okrenuo crkvi.Radio je dve godine kao crkvenjak dok se nije ukazala prilika da radi kao služitelj u Učiteljskoj školi,pa u Gimnaziji.Posle rata radio je kao bolničar u aleksinačkok bolnici kod dr Milovanovića.Pored Bogita imao je još tri deteta.
Mi ćemo upamtiti Bogita kao mirnog,dostojanstvenog,vrednog i poštenog beskućnika sa očima iz kojih je dopiralo plemićko poreklo.Bio je sirotan i bolestan,ali vredan života koji mi je podaren.Njegovo carstvo samo njemu znano bilo je u njegovoj glavi čije granice mi „normalni“nikada nećemo spoznati.
Na slici Bogi i Goca.