Građani su često nezadovoljni ponašanjem službenika opštinskih ili gradskih uprava. Najviše im smeta neljubaznost, nedovoljna efikasnost, ili što u elektronskoj komunkaciji nikada ne dobiju odgovor. Takva praksa trebalo bi da bude prošlost.
Od danas su sve opštine i svi gradovi u obavezi da imaju Kodeks ponašanja lokalnih službenika i nameštenika.

Iako bi po Zakonu nova pravila ponašanja lokalnih službenika trebalo da počnu da se primenjuju od danas, u nekim opštinama i gradovima to neće biti slučaj – još pišu svoj Kodeks, a za kašnjenje zakon nije predvideo sankcije.

Očekuje se da ga sve jedinice lokalne samouprave donesu do kraja godine.

Njime bi trebalo da se unapredi komunikacija između samih službenika i službenika i građana.

Marko Tomašević iz Stalne konferencije gradova i opština kaže za RTS da se kodeks odnosi na čuvanje ugleda lokalnih samouprava, ali i poštovanje ličnosti stranaka.

„Ključno pravilo je poštovanje ličnosti građana. Znači, službenik mora da bude tačan, precizan, jasan, ljubazan, da izađe u susret strankama. To je nešto što svi osećamo na svojoj koži i nešto najvažnije. Međutim, tu postoji i set drugih pravila koja se tiču standarda komunikacije“, rekao je Tomašević.

To se, kako kaže, odnosi na rokove u kojima stranka mora da dobije odgovor na svoje pitanje putem elektronske pošte, ili na drugi način.

Tomašević objašnjava da su veoma važni i standardi odevanja, jer oni govore o ugledu i lokalne samouprave i službenika. Tu su i pravila o konzumiranju hrane na određenim mestima, o urednosti kancelarija – što, kako kaže, može biti predviđeno posebnim aktom.

Ako lokalni službenici prekrše kodeks, a građani se na to požale, službenici bi mogli da budu kažnjeni.

„Ukoliko se stranke učestalo žale na rad nekog službenika, rukovodilac organa će moći da pokrene disciplinski postupak i postoji mogućnost za lakšu povredu dužnosti iz radnog odnosa. Međutim, ako se to više od dva puta ponovi, može da dođe i do teže povrede, što može da izazove čak i otkaz“, rekao je Tomašević.

Ipak, ističe da suština kodeksa nije kažnjavanje, već je cilj da službenici znaju na koji način treba da se ponašaju prema strankama, dok će građani znati šta mogu da očekuju od njih.

„Treba da se stvori odnos poverenja na osnovu nekih pravila koja do sada nisu bila uređena u svim jedinicama lokalne samouprave, a sada po novom zakonu sve moraju da donesu taj kodeks ponašanja“, naveo je Tomašević.

Ne postoji jedinstveni kodeks ponašanja lokalnih službenika i nameštenika. Svaka opština i gradska uprava imaće svoja pravila, pa tako ono što može biti u jednoj opštini, u nekoj drugoj možda neće ni postojati.

Tomašević objašnjava da je svaka lokalna samouprava subjekt za sebe i veruje da će svaka prihvatiti model kodeksa koji je pripremila Stalna konferencija gradova i opština – i dodati nešto što smatra da je bitno ili specifično za tu jedinicu.

Neke jedinice lokalne samouprave su i pre zakonskog roka donele Kodeks ponašanja svojih službenika. Među njima je, recimo, Novi Sad.

Ono što je važno znati je da i funkcionere uskoro čekaju nova pravila ponašanja. Njih će, kako je najavljeno, zajedno pisati Stalna konferencija gradova i opština i Misija OEBS-a u Srbiji.

Koji su efekti Kodeksa ponašanja funkcionera iz 2004. godine, upućeni kažu da nije poznato, jer analize o tome nisu rađene.

Izvor RTS