PACIJENTI U ALEKSINCU OGORČENI, ŠTO IH LEKARI UPUĆUJU U SVOJE PRIVATNE KLINIKE

 

ALEKSINAC.BIZ

Nakon godišnjeg izveštaja savetnika za zaštitu pacijenata, potražili smo podrobniji odgovor od Dragana Mihajlovića,diplomiranog pravnika koji je zadužen od strane opštine Aleksinac za rešavanje problema u zdravstvu ili kako ga popularno zovu ,“zaštitnik pacijenata“ . U protekloj godini bilo je 18 prigovora od toga je 10 bilo osnovano . Od navedenog broja samo su 4 prijave bile su na račun Opšte bolnice, što je drastično manji broj u odnosu na 2015 godinu.

  • Najviše primedbi bilo je na račun odelenja čiji lekari imaju svoje privatne klinike i upućuju pacijente na njih, što izaziva ogorčenje gradjana koji i onako nemaju redovna primanja, a moraju da plate skupe , dodatne preglede – rekao nam je zaštitnik gradjana Dragan Mihajlović .

 

Protiv Doma zdravlja u Aleksincu podnete su ukupno 13 prijava, od čega je 10 bilo osnovanih , kaže se u izveštaju. Od toga je Opšta medicina imala 5 osnovanih prijava, Dečije i Stomatološko odelenje po 2 i Fizijatrija 1 prijavu . Najčešće povrede prava pacijenata bile su pravo na dostupnost zdravstvene zaštite( 10) , pravo na kvalitet zdravstvene zaštite ( 10 ) i pravo na poštovanje pacijentovog vremena.

U Domu zdravlja treba pojasniti ulogu dežurnog lekara , stoji u izveštaju zaštitnika pacijenata, za hitne slučajeve jer postoji problem da dežurni lekar ne može u isto vreme da pruža uslugu redovnim pacijentima kao izabrani lekar i hitnim slučajevima, a pored toga i da dopunjuje rad sa pacijentima čiji su izabrani lekari opravdano odsutni . Domu zdravlja je sugerisano da aktom o sistematizaciji radnih mesta , utvrdi i nadležnost dežurnog lekara. Primetan je problem i manjka lekara o čemu je pre par dana, otvoreno govorila i načelnica dečijeg odelenja Opšte bolnice u Aleksincu, Snežana Crljenica pred kamerama RTS a, što dovodi do nezadovoljstva pacijenata.

Treba napomenuti da svi pacijenti koji su nezadovoljni radom zdravstvenih ustanova, a to se ne odnosi samo na Dom zdravlja i Opštu bolnicu u Aleksincu nego i na sve državne i privatne Klinike, apoteke,stomatološke ordinacije, Dom za stara i onemoćala lica, mogu se obratiti diplomiranom pravniku Draganu Mihajloviću, u optinskoj  kancelariji broj  47 ili na telefon 060 21 82  211.

V I D E O