PREDISTRAŽNI POSTUPAK PROTIV 14 OSOBA ZA NESREĆU RUDARA

Piše : Blic

Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu pokrenulo je predistražni postupak po krivičnoj prijavi Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) podnetoj protiv 14 osoba zbog nesreće u rudniku “Soko”, u kojoj je poginulo osam a povređeno 20 rudara, saznaje “Blic”. Da li će krivična prijava biti prihvaćena ili odbačena, tužilaštvo će odlučiti nakon provere svih navoda i izvođenja dokaznih radnji.

„OJT u Aleksincu primilo je krivičnu prijavu ustupljenu od strane VJT u Nišu zbog nesreće u rudniku „Soko“, protiv 14 lica. Predmet se vodi pod poslovnim brojem KT br. 679/22 u kome još uvek nije doneta javnotužilačka odluka budući da je u toku predistražni postupak pred ovim tužilaštvom koji se sastoji u proveri navoda predmetne krivične prijave. U ovoj fazi postupka sprovešće se sve dokazne radnje koje se odnose na eventualno saslušanje određenih lica (osumnjičenih, kao i eventualnih svedoka), te preduzimanja i drugih dokaznih radnji koje su naložene ovom tužilaštvu od strane VJT u Nišu. Istovremeno Vas obaveštavamo da je postupajući zamenik javnog tužioca Janko Dinić, koji vodi predmet, razmatrao spise predmeta te da će isti doneti odluku nakon preduzimanja svih navedenih dokaznih radnji”, navode za “Blic” u OJT Aleksinac.

Krivičnu prijavu MRE je podnelo niškom Višem javnom tužilaštvu 18.avgusta odakle je prijava prosleđena OJT u Aleksincu, kako je za naš list potvrdila viši javni tužilac u Nišu Borica Mitić, “na nadležno postupanje”.

Kako je “Blic” pisao, OJT u Aleksincu saopštilo je 27.jula, nakon završetka istrage nesreće u rudniku Soko, u kojoj je stradalo osam a povređeno 20 rudara, da nema osnova za bilo čije krivično gonjenje zbog eventualne odgovornosti za smrt ovih ljudi. Nakon revolta porodica nastradalih, MRE je 18.avgusta predalo krivičnu prijavu VJT u Nišu protiv 14 lica zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.

“Smatramo da su osumnjičeni odgovorni za izvršenje ovog teškog dela zbog kojeg je osam rudara stradalo, a njih 20 povređeno, izjavila je tada Jovanka Atanacković, državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike.

“Krivičnu prijavu podneli smo protiv 14 osoba za koje smatramo da su odgovorni jer se izvođenje radova vršilo na osnovu neispravne i nevažeće dokumentacije, za nečinjenje ili činjenje suprotno propisima u noći kada je došlo do nesreće u rudniku „Soko“. Zatim, smatramo da postoje indicije da su naručili izradu Tehničkog rudarskog projekta na osnovu dopunskog i glavnog rudarskog projekta za koje nisu imali odobrenja resornog Ministarstva ili su odobrenja istekla. Takođe vršena je tehnička kontrola koja nije proverila sve činjenice i koja je tvrdila da odobrenja postoje, iako ih nije bilo. Tužilaštvu su predate sve informacije sa dokumentacijom i audio zapisima kojima Ministarstvo raspolaže o nesreći u rudniku „Soko“, uključujući i zapisnik rudarske inspektorke, jer želimo da se još jednom ispitaju sve okolnosti i da bi se utvrdila istina o nesreći. Takođe smo o sadržaju krivične prijave, kojom je obuhvaćeno 14 lica informisali i Republičko javno tužilaštvo u Beogradu, jer smatramo da najviše instance treba da ispitaju sve činjenice”, saopšteno je tada iz Ministarstva rudarstva i energetike.

Zbog gušenja metanom u nesreći u rudniku Soko 1.aprila ove godine stradali su rudari Branko Čokorilo, Bojan Stajić, Bratislav Živković, Branislav Zlatanović, Petar Petrović, Darko Zlatković, Nenad Trivunac i Radovan Grujić.

Dve prijave za privredni prestup

Osim krivične prijave protiv 14 lica koje sumnjiči da su odgovorna za nesreću u rudniku „Soko“, MRE je podnelo OJT u Aleksincu i dve prijave za privredni prestup protiv JP PEU „Resavica“ i odgovornih lica u ovom preduzeću, kao i protiv privrednog društva za proizvodnju, inženjering, projektovanje i marketing „Teragold & CO“ DOO Beograd i odgovornog lica u ovoj kompaniji.

“Postupajuća rudarska inspektorka Ministarstva rudarstva i energetike podnela je prijavu za privredni prestup protiv JP PEU „Resavica“ zbog toga što su izvodili rudarske radove na eksploataciji uglja bez pribavljenog rešenja o odobrenju koje izdaje Ministarstvo, a protiv kompanije „Teragold & CO“ DOO Beograd zbog toga što su sačinili konačni izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli rudarskog projekta koji nije izražen u skladu sa prethodno odobrenom dokumentacijom koja je propisana zakonom”, saopšteno je ranije iz MRE.

OJT u Aleksincu predat je i zapisnik inspektorke, brojni dokazi, kao i druga dokumentacija kojom Ministarstvo raspolaže u vezi sa rešenjima o odobrenju za izvođenje rudarskih radova. Na pitanje “Blica” da li je doneta javnotužilačka odluka po ove dve prijave, da li je pokrenuta istraga ili predistražni postupak protiv nekoga i za koja krivična dela, “Blicu” je iz OJT Aleksinac odgovoreno da je u tom tužilaštvu po nalogu VJT Niš pokrenut predistražni postupak vezano za nezgodu u rudniku “Soko” od 1. aprila kada je došlo do pogibije više rudara, da su u toku dokazne radnje te da u ovoj fazi postupka nisu u mogućnosti da nam dostave više informacija jer bi se time eventualno ugrozilo nesmetano vođenje predistražnog postupka.