У  сали Скупштине општине Алексинац одржана 54. седница Општинског већа општине Алексинац.
Најпре је утврђен предлог Правилника о изменам и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и правобранилаштву општине Алексинац и Нацрт Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе.
Затим је усвојен Нацрт Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна општине за 2017. годину.
Већници општине Алексинац утврдили су и Нацрт Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за 2018. годину.
Усвојен је и Нацрт Одлуке о општим условима изградње, коришћења, одржавања и управљања сеоских водовода на територији општине.
У наставку седнице утврђен је и Нацрт Одлуке о начину изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране ЈКП „Водовод и канализација, ЈКП „Комуналне услуге“ и ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност. Корисници комуналних услуга изјашњаваће се о квалитету пружених услуга анкетом коју ће спроводити поменута предузећа. О исходу изјашњавања корисника, вршилац комуналних услуга ће обавестити оснивача у свом годишњем извештају.
Алексиначки већници усвојили су и тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност, ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Комуналне услуге“.
Затим је утврђен и предлог Закључка о давању сагласности на Предлог мера подршке за спровођење пољоприврредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2018. годину.
Остале тачке дневног реда односиле су се на вансудска поравнања са грађанима општине услед уједа паса луталица.