Ministarstvo odbrane naredne nedelje treba da se izjasni o predlogu pravnih zastupnika učesnika rata 1999. godine da bez daljih sudskih sporova, dobrovoljno, učesnicima rata isplati nadoknadu za pretrpljenu materijalnu i nematerijalnu štetu, izjavio je advokat Srdjan Aleksić.

Od Ministarstva odbrane smo zatražili isplatu materijalne štete od 200.000 dinara, odnosno 3.500 po danu provedenom u vojnim jedinicama, zateznu kamatu na taj iznos i 100.000 dinara po borcu na ime nadoknade nematerijalne štete“, rekao je agenciji Beta Aleksić i dodao da rok za odgovor od 30 dana ističe naredne nedelje.

Aleksić koji zastupa više od 10.000 učesnika rata iz Niša, rekao je da je predlog za isplatu podnet na osnovu presuda Apelacionih sudova o diskriminaciji boraca iz ostalih delova Srbije u odnosu na borce sa područja Topličkog okruga.

On je podsetio da su tužbe za diskriminaciju podnete jer su ratnim rezervistima sa područja Topličkog okruga, na osnovu Uredbe Vlade Srbije iz 2008. godine, isplaćene ratne dnevnice kao novčana naknada, dok ostalim rezervisti nisu.

Apelacioni sudovi u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu potvrdili su presude nadležnih Viših sudova o diskriminaciji po osnovu mesta prebivališta“, istakao je Aleksić.

Pred svim Višim sudovima u Srbiji, dodao je Aleksić, trenutno se vodi oko 2.000 sudskih sporova za diskriminaciju po tužbama učesnika rata.

Aleksić je kazao da je Ministarstvo odbrane naložilo reviziju presude Apelacionih sudova i sada se očekuje odgovor Vrhovnog kasacionog suda.

Ukoliko odgovor Vrhovnog kasacionog suda bude u suprotnosti sa presudom Apelacionog suda uložićemo žalbu Ustavnom sudu i obratićemo se sudu u Strazburu“, rekao je Aleksić.On je podsetio da je na osnovu Uredbe Vlade Srbije iz 2008. godine, oko 10.000 ratnih rezervista sa područja Topličkog okruga dobilo 3.500 dinara po danu provedenom u vojnim jedinicama.

Agencija Beta