Састанак Женске одборничке мреже

Састанак Женске одборничке мреже Скупштине општине Алексинац

Данас је у сали Скупштине општине Алексинац одржан састанак Женске одборничке мреже, коју чини 16 одборница из свих одборничких група. На састанку је усвојен Предлог годишњег плана активности за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.
Мрежа је формирана на иницијативу UN WOMEN – Aгенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији, уз финансијску подршку Европске уније и Владе Швајцарске кроз програм Европски ПРОГРЕС, који спроводе пројекат „Оснаживање жена у одлучивању кроз активно ангажовање у локалним женским одборничким мрежама“.
У циљу унапређења разумевањa, али и подршке иницијативама у локалним скупштинама, биће организована Обука за одборнице и одборнике о специфичним питањима родне равноправности у контексту Србије и о њиховој улози у надзору законских и општинских обавеза у области родне равноправности.
Циљеви обуке су да се унапреде капацитети одборника и одборница за процесе креирања и праћења политика, затим повећање разумевања значаја родне равноправности и процеса увођења родне перспективе у локалне политике, боље разумевање улоге одборника и одборница у увођење родне перспективе и креирању политика у области родне равноправности.