ŠTA JE BILO NA DRUGOM ROČIŠTU KOMUNALNOM ?

Radnici  JKP

Piše BLIC , Autor Branko Janaćković

Vesna Lazarević, pravnica u JKP Komunalne usluge iz Aleksinca, izjavila je danas na suđenju rukovodiocima tog preduzeća, koji se terete da su ga nesavesnim radom prilikom obračuna plata radnicima oštetili za oko 10,87 miliona dinara, da se obračun zarada plata vršio po Planu i programu poslovanja koji je svake godine usvajala Skupština opštine Aleksinac.

Strahujući za sudbinu firme, oko 70 čistača, vozača i drugih radnika JKP Komunalne usluge, došli su i danas i sudnicu Višeg suda u Nišu da podrže direktora Budimira Markovića i rukovodioca finansijskog sektora Dragoslavu Živadinović, koji u dosadašnjem toku postupka negiraju sve optužbe.

-Program poslovanja prvo usvaja NO preduzeća na svojoj sednici. Pre dostavljanja Skupštini opštine Aleksinac na usvajanje, o njemu odlučuje optinsko veće i nekoliko komisija. Tabela u kojoj su navedeni iznosi zarada po mesecima, sastavni su deo Programa poslovanja. Nije bilo nikakvih prigovora nikada iako je bilo mogućnosti da bilo ko u postupku usvajanja prigorvori, rekla je ona.

I načelnica opštinskog odeljenja za finansije Dragana Jovanović, rekla je da su svi organi lokalne samouprave koji su učestvovali u donošenju programa poslovanja, mogli da vrate program ako uoče nepravilnosti, ali da se nije desilo da je vraćen program bilo kog javnog prduzeća. Ona je proveravala usklađenost iznosa koji su bili navedeni u takozvanim ZIP obrascima sa masom zarada planiranom u Programom poslovanja, i da je sve bilo u redu.

Opštinski budžetski inspektor Slaviša Krstić, posle čijeg postupanja je I pokrenut postupak, rekao je da je njegov rad kontrolisalo Ministarstvo finansija I da je utvrđeno da je postupao zakonito. On je istakao da on nije naložio da se radnicima isplaćuju plate manje od minimalca, već da je naložio da se u obračunu primenjuje osnovica koja je predviđena Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun I isplatu plata.

-Nisam naložio niti mogu to da naložim, da se isplaćuje plata ispod minimalne. Na obračun plata je morala da se primeni osnovica iz novembra 2014.godiine a ako je nekome iznos zarade nakon tog obračuna bio ispod minimalne, nakon toga propisi obavezuju poslodavce da automatski isplate razliku do minimalne zarade, objasnio je Krstić.

Na pitanje advokata odbrane Zorana Mitića, da li je preduzeće vršilo isplatu zarada u skladu sa Programom i planim poslovanja, Krstić je rekao da jeste, ali da taj program nije bio usaglašen sa zakonom.

Opštinski pravobranilac Daliborka Mitić, kazala je da se ta institucija ne pridružuje krivičnom gonjenju i da ne sitiče imovinski zahtev, jer je se plate u JKP “Komunalne usluge” ne isplaćuju iz opštinskog budžeta. Advokati odbrane zatražili su dodatno finansijko veštačenje kako bi se utvrdilo da li su zarade isplaćene u skladu sa Programom poslovanja te da li postoji razlika između mase isplaćenih I planiranih zarada.

Budžestki inspektor nasmejao čistače

-Da li inspektor ima neke posebne mogućnosti, ako nije kontrolisao a zna da je sve bilo po zakonu, začuđeno je zapitao Mitić dok su se iz publike u kojoj su sedeli čistači I drugi radnici ovog komunalnog preduzeća, začuli podsmesi.

Optužnica

Optužnicom posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Nišu, Marković i Živadinovićeva oni se terete da su, od decembra 2014. do aprila 2017.godine, suprotno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun I isplatu plata kod korisnika javnih sredstava obračunavali uvećane zarade, menjajući visinu osnovice i uvođenjem novih elemenata, čime su oštetili JKP “Komunalne usluge” za pomenuti iznos.