SVETSKI , A NAŠ , DR GORAN STEVANOVIĆ

Piše : Dr Slobodan Petrović Cobi

Dr Goran Stevanović direktor Klinike za infektivne bolesti u Beogradu na prvoj je liniji odbrane od virusne pošasti koja je pred vratima.
Po poreklu je iz Vakupa kod Aleksinca iz jedne od najstarijih familija u ovom kraju. Jolinci , Gorolomci .
Od oca je Dušana i majke Mirjane . Rodjeni ujak mu je bio aleksinački ginekolog dr Iva Jovanović.
Inače izuzetan dijagnostičar,zbog čega je medju kolegama dobio nadimak srpski dr Haus.
Goran je infektolog . Epidemiolog koji svojim iskustvom i stručnošću , čini mi se rukovodi programom odbrane od korona virusa i čija se reč sluša , najzad , takodje je po majci Danici iz Aleksinca. Poznati Dr Predrag Kon je izjavio.
Aleksinac je mali grad ali je i kroz istoriju dao velike lekare i velike ljude.
Budimo ponosni.