10.02.2016 Dušan Stevanović

josip_broz_titoJedan student medicine, pronašao je ovaj plakat i poslao ga našoj redakciji, da pokaže svima, kako su Srbi i ostali narodi živeli u doba Tita.

 – Ja to nisam mogao da shvatim. Mislio sam da mi otac priča bajke. Međutim, od kada je i on ostao bez posla, počeo je da veruje, da je to bila samo bajka.Pročitajte pažljivo plakat i dajte svoj komentar. Napomiljemo da se ne radi o liku i delu druga Tita već o periodu njegove vladavine , kada je 20 miliona Jugoslovena živelo mnogo , mnogo , bolje , nego sada