Текст и фото Душан Стевановић

Данас је у сали Скупштине општине Алексинац одржана 49. седница Општинског већа општине Алексинац. а На дневном реду нашло се 11 тачака.
Најпре је усвојен Предлог закључка о покретању поступка за израду елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине. Наиме, турска компанија  „Угур Балкув“ из Истанбула, вољна је да у некада, индустриској зони „Кукиш“, на површини од 4.000 квадратних метара, отвори фабрику трикотаже и запосли 225 радника. Инвеститор је спреман да у овај пројекат уложи 4. милиона евра.
Усвојен је и Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Алексинац.
Алексиначки већници усвојили су и Нацрт одлуке о припајању установе Завичајни музеј установи Центар за културу и уметност Алексинац.
Затим су усвојени и предлози решења о давању сагласности за финансирање радника Центра за социјални рад општине Алексинац.
Усвојен је и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност о усвајању ценовника на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на улицама у Алексинцу и општинским путевима.
Остале 2 тачке дневног реда односиле су се на закључење вансудских поравнања са грађанима општине Алексинац услед уједа паса.

Коришћен материјал СО Алексинац