U ŽITKOVCU ĆE SE GRADITI POSTROJENJE ZA ODVOD OTPADNIH VODA

Izvor – E- kapija , Foto arhiva

Vlada Srbije donela je rešenje kojim se utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju izgradnje

postrojenja za odvod otpadnih voda – podzemne crpne stanice i vakuum stanice, u Žitkovcu u Opštini Aleksinac.
Rešenje je, navodi se, doneto u skladu sa Planom detaljne regulacije primarne fekalne kanalizacije za naselja sa leve obale Južne Morave i Planom detaljne regulacije radne zone Žitkovac.
Opština Aleksinac određuje se za korisnika eksproprijacije nepokretnosti .