Уводе се три нова предмета за петаке

Будући петаци биће прва генерација основаца која ће имати три нова предмета: то су информатика и рачунарство, техничко и технологија и физичко и здравствено васпитање, пише „Политика“.

Досадашњи изборни предмети као што су чувари природе, свакодневни живот у прошлости, хор и оркестар – за њих ће бити ваннаставне школске секције, уколико буде прихваћен нови предлог наставног плана за старије разреде.

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја Завод за унапређивање образовања и васпитања, за непуна четири месеца променио је и осавременио план наставе за други циклус основног образовања.

„Информатику као обавезан предмет увели смо у петом разреду са једним часом недељно, са садржајима ослоњеним на програм изборног предмета информатика и рачунарство који је прошле године усвојио Национални просветни савет. Предмет „техничко и информатика“ постаће „техника и технологија“, каже помоћница директора Завода за унапређивање образовања и васпитања Гордана Мијатовић.

Из бившег техничког и информатике избрисан је информатички део, јер информатика и рачунарство постају засебан предмет.Празнина је допуњена садржајима којима се подстиче развој предузетништва чиме је осавремењена настава технике и технологије.

Физичко васпитање постаје физичко и здравствено васпитање и биће два часа недељно у распореду.

Изабрани спорт, садашњи трећи час физичког, прелази у ваннаставне активности. На његово место улази информатика, тако да децанеће имати више часова него сада, али се уводе обавезне физичке активности ван редовне наставе које би, да су у распореду, заузимале час и по недељно, односно 54 часа годишње.