VAKUPAČKI MLIN

Piše Dr Slobodan Petrović Cobi

VODENICA KARA HUSEINA 
STARI ALEKSINAC
Prvi zapisi o ovoj vodenici potiču iz 17 veka.Bila je to vodenica u Vakupu sa dva kamena čiji je vlasnik bio Kara Husein iz Niša.On je kasnije prodao vojvodi aleksinačkom Ibrahim paši,a ovaj po oslobodjenju Aleksinca Stevči Mihajloviću cariniku iz Aleksinca i zetu Obrenovića.Pošto Miloš nije hteo da je uzme na poklon Stevča je prodao Tatar Risti Prendiću koji je doveo mlinare Kraucek Jovana i Jozefa iz Pančeva.
Naslednici Ristini prodali su vodenicu Milanu Timiću 1903 koji je nakon desetak godina prepravio u parni mlin.
Na slici Jaz kod vodenice i jedan od ispusta za vodu pored same vodenice i sin Milanov Branislav Timić koji je umro mlad u 39 godina.Mlin i livade je nasledila njegova sestra Smilja.