ALEKSINAC.BIZ

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЕКОЛОГИЈЕ, ЛОВАЧКИХ И ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2017. ГОДИНИ

 Општинско веће је расписало Јавни позив за финансирање (или / и суфинансирање) програма / пројеката удружења грађана у области заштите животне средине, екологије, ловачких и осталих удружења. Реч је о пројектима од јавног интереса за локалну заједницу у областима заштине животне средине, екологије, заштите животиња, ловачка удружења, рибарска удружења у области порибљавања, ДВД, СРВС, удружење голубара и др.
Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката удружења у области заштите животне средине, екологије, ловачких и других удружења грађана из буџета општине Алексинац у 2017. години износи 2.500.000 динара.Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2017. године.