БЕСПЛАТНА ШКОЛА У ЛИПОВЦУ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Чланови Општинског већа на последњем заседању једногласно су подржали Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Алексинац.
Усвајање Одлуке значи да ће Општина Алексинац обезбедити средства за организовање смештаја, васпитно образовног рада, здравствене заштите, исхрану, спортско рекреативни и други садржај кроз активни одмор, рекреацију и климатски опоравак у Установи за одмор и рекреацију деце “Липовац“ у Липовцу.
Потпуно бесплатна школа у природи у трајању од пет дана једном годишње, односи се на све алексиначке малишане узраста од првог до четвртог разреда основне школе. Већ за 2024. годину у плану је да Одлуком буде обухваћена и Предшколска установа “Лане“ Алексинац.
Извор : Општина Алексинац