БРЗО ТЕСТИРАЊЕ НА КОРОНУ

 

Од сутра, 6. новембра 2020. године, Дом здравља Алексинац уводи брзо тестирање на присуство антигена корона вируса SARS-COV-2. Комплетна дијагностика се ради у самом Дому здравља Алексинац, и резултати се добијају за свега око пола сата, чак и нешто мање времена.

Тестирање брзим атигенским тестом преузеће примат у наредном периоду, јер је много једноставније и брже.

Наиме, овај тест даје веома брзе резултате, веома је поуздан, те ако покаже да је неко позитиван, он то заиста и јесте. Ако покаже да је негативан, а особа има симптоме који наликују на КОВИД, мораће да се уради и PCR тестирање ради коначне потврде.

Тестирање антигенским тестом започиње узимањем бриса на исти начин као и код PCR тестирања. Резултат је познат након 20-30 минута од узимања бриса.

Захваљујемо се Министарству здравља на увођењу нове методе тестирања која ће драстично убрзати потврђивање обољевања од корона вируса!

ГДЕ И КАД СЕ РАДИ ТЕСТИРАЊЕ? 

Тестирање (и PCR и антигенским тестом) ће се обављати у КОВИД амбуланти у Житковцу сваким радним даном и суботом по следећем распореду:

07.30-09.00 Комерцијално тестирање PCR тестом (ради одласка у иностранство)

09.00-10.00 Тестирање PCR тестом по индикацијама (по налогу лекара, након утврђивања постојања симптома и знакова који могу указивати на обољевање од ковида, а у складу са новим упутством о индикацијама – објављено у целости наниже у тексту)

10.00-14.00 Тестирање брзим антигенским тестом (по налогу лекара, након утврђивања постојања симптома и знакова који могу указивати на обољевање од ковида, а у складу са новим упутством о индикацијама – објављено у целости наниже у тексту)

КОМЕ СЕ РАДИ ТЕСТИРАЊЕ? 

Ево и комплетног упутства код којих пацијената се спроводи које тестирање, те вас молимо да не вршите притисак на лекаре, јер се они морају придржавати упутства о индикацијама за одређену врсту тестирања:

А. ТЕСТИРАЊЕ RT-PCR МЕТОДОМ О ТРОШКУ ДРЖАВЕ УКЉУЧУЈЕ СЛЕДЕЋЕ ГРУПЕ:

  1. Хоспитализовани пацијенти — пацијенти који су хоспитализовани због тежине клиничке слике основне болести, а код којих се током хоспитализације појаве симптоми респираторне инфекције, без обзира да ли су имали контакт са потврђеним случајем COVID-19

– Место узорковања: болнице

  1. Особе са симптомима акутне респираторне болести [повишена температура (>37 С°) и један од клиничких знакова и симптома кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање], без друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести:

а) у случају блиског контакта (мање од 1 метар) у трајању дужем од 15 минута са особом код које је потврђено присуство SARS-CoV-2. Одлука о тестирању RT-PCR се базира на клиничкој слици, радиографском налазу и биохемијским анализама у складу са COVID-19 упутством за збрињавање оболелих на нивоу примарне здравствене заштите;

б) без блиског контакта (мање од 1 метар) у трајању дужем од 15 минута са особом код које је потврђено присуство SARS-CoV-2, тек када се код особе докаже присуство ІgМ антитела, применом брзих имунохроматографских тестова или хемилуминисцентном методом

–  Место тестирања: дом здравља или болнице

 

  1. Особе које се смештају у домове за стара лица и установе колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији

– Место узорковања: дом здравља или институти/заводи за јавно здравље

 

  1. Запослена и радно ангажована лица која преузимају смену рада у 14-дневним радним аранжманима у установама социјалне заштите за смештај старих лица и установама колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији

– Место узорковања: институти/заводи за јавно здравље

 

  1. Особе које су биле негативне на тесту на присуство антигена, а имају симптоме акутне респираторне болести

– Место узорковања: дом здравља, болнице

 

  1. Држављани Републике Србије који нису испуњавали услове дефинисане индикацијама за RT-PCR тестирање, али су резултати серолошког тестирања (спроведеном у комерцијалне сврхе) показали присусутво IgM антитела

– Место узорковања: дом здравља, болница или институт/завод за јавно здравље

 

  1. Особе код којих је претходно потврђена болест COVID-19, након спроведеног лечења и регресије симптома и знакова болести, контролно RT-PCR тестирање се може спровести према клиничким или епидемиолошким индикацијама

– Место узорковања: дом здравља, болнице или институти/заводи за јавно здравље