ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА МЕЂУ ОСНОВЦИМА


Обележавање Европског дана језика (26. септембар) на часу матерњег језика ученика 7. разреда протекло је у склопу наставне јединице: Кратке фолклорне форме.
Након подсећања на све врсте ових форми, задржали су се на пословицама. Научили су да су народне пословице сажето формулисана запажања наших предака о животу, људима и њиховим особинама. Избор смо сузили на оне које говоре о језику. (Лепа реч и гвоздена врата отвара. Добро је говорити, а још боље ћутати; треба само знати кад је чему време. Језик горе посече него мач. )
Пошавши од претпоставке да сваки народ има своје пословице и да их је изразио на свом матерњем језику, уз помоћ сајта Јутјуб и апликације Гугл преводилац, преслушали су неке румунске, бугарске, француске, јапанске, јеврејске и индијеске пословице, а онда покушали да их објасне и пронађу њихове сличности.
Закључак је био да су пословице свих народа сличне јер су и запажања о животу, људима и особинама код различитих народа слична. Она животна искуства која их разликују могу се поделити са другим народима комуникацијом, а она је могућа само уз познавање страних језика.
Дакле, језик је ту да премостимо разлике и учимо једни од других. Он је основно средство комуникације, средство којим се исказују и најтананија осећања, жеље и предлози, али и нешто што те одаје и показује ко си.
Треба напоменути да су ученици до ових сазнања дошли на часу, без претходне најаве наставне јединице и истраживачких задатака како би њихови одговори били спонтани, а слика њихове вештине изражавања реална. Тако је, нажалост, још један од закључака био и то да се млади све теже, непрецизније, стидљивије и штурије изражавају.
Препорука за лечење овог синдрома је читање, дружење кроз разговор, исправљање својих и туђих грешака, тражење узора у онима који се лепо изражавају.
Е