KO SU ODGOVORNI ZA POGIBIJU RUDARA U RUDNIKU “ SOKO “ ?

Piše : N1 , Autor:Nataša Latković , foto ilustracija

Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo je krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Nišu protiv 14 osoba koji su zaposleni u Javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja Resavica i angažovanih u firmi “Terragold&Co”, a koje smatraju odgovornima za nesreću u rudniku „Soko“ u kojoj je poginulo osam, a povređeno 20 rudara. Kako piše u krivičnoj prijavi, u koju je “Nova” imala uvid, u vreme nastanka smrtne i kolektivne povrede na radu, JP PEU Resavica – RMU Soko nije imao važeće rešenje o odobrenju za izvođenje rudarskih radova, koje izdaje resorno ministarstvo.

Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu saopštilo je da za pogibiju osmorice rudara u rudniku “Soko”, 1. aprila, niko nije odgovoran, odnosno da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka koji se goni po službenoj dužnosti. Pre četiri dana, međutim, Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo je krivičnu prijavu protiv 14 osoba koje smatra odgovornima i u tom dokumentu navelo nezakonitosti koje su počinjene.

Kako piše u prijavi u koju je naš list imao uvid, Ministarstvo je krivičnu prijavu podnelo protiv Branka Đukića, izvršnog direktora za tehničke poslove JP PEU Resavica, Zorana Aksentijevića, koji je zaposlen u istom preduzeću na mestu izvršnog direktora za BZR, Drage Milinkovića, direktora rudnika “Soko”, kao i Nebojše Atanaskovića, tehničkog rukovodioca RMU “Soko”.

Takođe, među onima koji su obuhvaćeni krivičnom prijavom su i Marko Konatara, upravnik jamskog pogona u RMU “Soko”, Goran Kostić, rukovodilac službe ZNR u RMU “Soko”, Dragan Tošić, direktor Biroa za projektovanje i razvoj “Ugaljprojekt”, Duško Đukanović iz Biroa za projektovanje i razvoj “Ugaljprojekt”, a na spisku su i Dragana Ratković, Vladimir Todorović i Nebojša Marjanović, koji su takođe angažovani u istom birou.

Prijavom su obuhvaćeni i Milan Savić, koji je u JP PEU Resavica poslovođa mašinskog održavanja, Nedeljko Milovanović, odgovorni revident u Privrednom društvu “Terragold&Co” i Danilo Radivojević, glavni revident u “Terragold&Co”.

Kako se navodi u krivičnoj prijavi, postoji osnovana sumnja da su u periodu od 8. septembra 2020. do 1. aprila 2022. u RMU “Soko”, „u stanju uračunljivosti, svesni svog dela i svesni da je to delo zabranjeno, postupali protivno propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite“.

“I time izazvali opasnost život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima, na taj način što su suprotno propisima projektovali/izvršili tehničku kontrolu/odborili/organizovali/izvodili rudarske radove na eksploataciji uglja u RMU Soko, bez pribavljenog rešenja o odborenju za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove rudarstva, i nečinjenjem – nepreduzimanjem mera da se štetna poslednica spreči. To je sve prouzrokovalo nesreću u navedenom rudniku”, piše između ostalog u krivičnoj prijavi.

U njoj se dalje navodi da je republička rudarska inspektorka konstatovala da je 1. aprila, oko 4:09, u III smeni na otkopnoj metaži došlo do izboja metana, najverovatnije iz stropa prostorije, prilikom kojeg se dogodila smrtna i kolektivna povreda na radu, u kojoj je nastradalo osam i povređeno 20 rudara.

U Zapisniku rudarske inspektorke navedene su četiri nezakonitosti. U krivičnoj prijavi piše da JP PEU Resavica na eksploatacionom polju br. 99-Soko izvodi rudarske radove na eksploataciji uglja, bez pribavljenog rešenja o odobrenju za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova. Takođe, kako se dalje navodi, tehnički rudarski projekat probnog otkopavanja ležišta uglja istočno polje jame Soko – Sokobanja, izrađen je „u skladu sa dopunskim rudarskim projektom II faze otvaranja I horiznota istočnog krila centralnog polja RMU Soko – Sokobanja, za koji je 31. marta 2013. isteklo odborenje za izvođenje radova, po tom projektu“.

U prijavi piše da je taj tehnički rudarski projekta usaglašen sa projektnim rešenjima iz Glavnog rudarskog projekta eksploatacije ležišta uglja istočnog polja RMU Soko – Sokobanja, za koje je rešenjem resornog ministra od 21. oktobra 2019. odbijen zahtev JP PEU Resavica za izdavanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije uglja Istočnog polja jame RMU ”Soko” – Sokobanja.

Kao četvrta nezakonitost navodi se to što „nadzirani subjekat za predlog izmene projektnog rešenja iz Tehničkog rudarskog projekta probnog otkopavanja dela ležišta uglja Istočno polje jame Soko – Sokobanja nije pribavio saglasnost privrednog subjekta koje je izradilo taj projekat, niti je izvršena tehnička kontrola od strane ovlašćenog privrednog društva. Takođe, kako piše u prijavi, nije sačinjen izveštaj sa potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli predložene izmene projektnog rešenja.

U tom dokumentu se naglašava da u vreme nastanka smrtne i kolektivne povrede na radu, JP PEU resavica – RMU Soko nije imao važeće rešenje o odobrenju za izvođenje rudarskih radova, koje izdaje resorno ministarstvo.