MAJCI 5 GODINA ROBIJE ZBOG PODVODJENJA ĆERKE (13) U OKOLINI ALEKSINCA

Piše : Kurir ,

Na pet godina zatvora pravnosnažno je osuđena B.J. (51) iz okoline Aleksinca zbog produženog krivičnog dela trgovine ljudima jer je skoro dve godine podvodila svoju tada trinaestogodišnju ćerku.

Zbog istog krivičnog dela, ali zato što su koristili seksualne usluge maloletnice, tri godine robije pravnosnažno je izrečeno S.S. (58), dok su K.M. (29) i N.Š. (47) dobili po dve godine zatvorske kazne.

Na taj način Apelacioni sud u Nišu potvrdio je prvostepenu presudu Višeg suda donetu 27. jula prošle godine na koju su se žalili branioci optuženih sa predlogom da budu oslobođeni ili da im se ponovo sudi i Više javno tužilaštvo koje je zahtevalo strožije kazne.

Odbrana optuženih zahtevala je od Apelacionog suda da ukine ili preinači prvostepenu presudu ističući između ostalog da je iskaz maloletne oštećene, koji je bio krunski dokaz, navodno pribavljen na nezakonit način.

Branioci su naveli da su na devojčicu pritisak vršili i tužilaštvo i socijalni radnik jer je ona bila kategorična u tvrdnji da ne želi da tereti majku. Međutim, prilikom odlučivanja o žalbi, Apelacioni sud je utvrdio da su ovi navodi neosnovani.

– Iz zapisnika o ispitivanju maloletne oštećene pred tužilaštvom proizilazi da je upozorena da nije dužna da svedoči s obzirom na svojstvo koje ima prema B.J. ali se ona, iako je kazala da ne želi da tuži majku, izjasnila da želi da bude svedok. Takođe, na pretresu pred Višim sudom u Nišu ponovo je upozorena da je oslobođena dužnosti svedočenja ali je izjavila da želi da svedoči, da je sve što je izjavila pred tužiocem tačno ali da ne želi da tuži majku. Iz toga proizilazi da su tužilaštvo i sud prilikom ispitivanja maloletne oštećene postupili u skladu sa zakonom jer su je upozorili da nije dužna da svedoči. Navodima da je rečima „ne želim da tužim majku“ iskazala svoj stav da ne želi da svedoči, zakonitost pribavljanja iskaza se ne dovodi u sumnju a ove reči se mogu shvatiti kao odbijanje da se pridruži krivičnom gonjenju – naveo je Apelacioni sud.

Obrazlažući zbog čega je odbio i druge navode žalbe podnete zbog navodne povrede Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud je istakao da je da je i prepoznavanje optuženih izvršeno na zakonit način jer su oni maloletnoj žrtvi pokazani sa još nekoliko sličnih lica a ona ih je sve identifikovala sa sigurnošću od sto odsto.

Branioci su isticali da nema dokaza da su optuženi učinili delo za koje se tereti. Tako je branilac S.S., advokat Tanja Minčić Marković ukazala da je on dugogodišnji prijatelj devojčicine majke, da je ona odrastala u njegovom prisustvu te da im je on pomagao u novcu, hrani i odeći. Naglasila je da se njegove novčane uplate ne mogu smatrati naknadom za iskorišćavanje maloletnice već kao pomoć njoj i njenoj majci te da ni svedoci ni oštećena nisu potvrdili da je između njih bilo seksualnih odnosa.

Međutim, Apelacioni sud je smatrao da je dokazano da je devojčica bila žrtva seksualne eksploatacije i navodnog majčinog prijatelja.

– Iz iskaza oštećene pouzdano je utvrđena da je majka devojčicu predavala četvorici muškaraca radi seksualne eksploatacije i od njih primala novac i druge koristi a nakon što joj je očuh otišao u zatvor. Devojčica je bila kategorična da joj je majka pretila te da je bila prinuđena da sa muškarcima odlazi u sobu koju je im je ona pripremila. Kada bi ih ispraćala, kako je navela maloletnica, zadržavala se izvesno vreme pa je pretpostavljala da majci daju novac jer bi posle takvih situacija kupovala original cigarete i druge stvari a prethodno je govorila da nema para. Što se tiče optuženog S.S., da se ne radi o finansijskoj pomoći utvrđeno je i na osnovu papirića na kojem je bilo napisano da oštećena treba da ga zadovolji da bi joj dao novac. On je to tokom postupka pokušavao da ospori menjajući odbranu ali i svedok i oštećena su potvrdili da je tim novcem plaćao seksualne usluge – naveo je Apelacioni sud.

Navode tužilaštva potvrdio je i P.A. (32) koji je takođe uhapšen pod istom optužbom ali je sklopio sporazum o priznanju krivičnog dela na osnovu koga mu je izrečena jednogodišnja zatvorska kazna. Apelacioni sud je prilikom potvrđivanja osuđujuće presude uzeo u obzir i njegovu izjavu da mu je B.J. nudila ćerku radi seksualnih usluga te da joj je to plaćao namirnicama.

Obrazlažući zbog čega je smatrao da nema osnova ni za ublažavanje niti za pooštravanje izrečenih kazni, Apelacioni sud je istakao da je smatrao da su one dovoljne.

– Izrečene kazne su srazmerne kako težini izvršenih dela tako i stepenu krivice optuženih te su nužne ali i dovoljne za ostvarivanje svrhe kažnjavanje te su neosnovani i predlozi branioca da se blaže kazne kao i javnog tužioca da se osude na zatvor u dužem trajanju – zaključuje su u odluci Apelacionog suda.

Ova petorka uhapšena je krajem avgusta 2020. godine jer su kao organizovana grupa seksualno eksploatisali devojčicu. Kako je ustanovljeno tokom istrage, B.J. je ćerki počela da dovodi mušterije kada je imala samo dvanaest godina.

Usluge je naplaćivala zavisno od procene, po par hiljada dinara, ali je primala i hranu, drva i druge potrepštine. Inspektori niške kriminalističke policije reagovali su nakon što je devojčica prijavila seksualno zlostavljanje telefonom i detaljno objasnila šta su joj majka i muškarci koje joj je dovodila, radili.

Protiv presude Apelacionog suda mogu se izjaviti samo vanredni pravni lekovi Vrhovnom kasacionom sudu ali oni ne odlažu izvršenje pravnosnažne odluke.