MLADI OBUČAVANI O PROJEKTIMA

Tekst i foto ing. Zoran Tasić

U prostorijama tirustičko informativnog centra “OTIS” u nedelju 22 aprila , u saradnji sa Omladinskim klubom u Aleksincu je odrzana tribina na temu “Kako se piše predlog projekta” sa jednim od retkih akreditovanih predavača u našem gradu: Zorana Tasić-a i Marije Milenković-Tasić!

 Cilj ove tribine je bio da se mladi Aleksinca upute, obuce i aktivno uključe u rešavanje problema u gradu, čineći da taj grad bude bolje mesto za njih!

    Radi bolje pripreme za realizaciju ovog projekta sprovedena je anketa u našem gradu. Ciljna populacija su mladi od 16 do 33 godina. Na osnovu njihovih odgovora saznali smo njihove probleme i  došli do sledećih zaključaka koje su nam naveli :

  • Nemogućnost školovanja i zapošljavanja u struci
  • Nedostatak sportsko-rekreativnih sadržaja
  • Muzičko-scenskih nastupa i performansa
  • Kulturnih dešavanja (sa mladima kao ciljnom grupom)
  • Ekoloških akcija u gradu
  • Promene infrastrukture
  • Unapredjenje medjuljudskih odnosa
  • Prevencije mentalnog zdravlja.

      Kao što se vidi iz priloženog, mladi su nezadovoljni  u  mnogim aspektima društva, i mi smo u ovoj tribini pokušali da im pokažemo , kako mogu doći do promena!?  Rešenje je : Pisanje projekata, aktivnije uključivanje u rad, donošenje odluka i sprovodjenje akcija u gradu sa što većim učešćem mladih!

      Na tribini su data objašnjenja ,  kako da se ideje pretvore u realizaciju! Kako da se pravilno napiše projekat i aplicira kod donatora , da bi se dobila sredstva koja bi se implementirala konkretno u naš grad, i kako postići dugoročne ,  očekivane rezultate!

      Kuriozitet je bio i zanimljiv lični test, na kome su mogli da dodju do rezultata svojih vestina i osobina koje ih karakterišu  i podele uloga u timskom radu:  od rodjenog vodje, čoveka tima ,osobe za kontakte, sudije… itd.

      Možemo reći da je sama tribina bila više nego uspešna i da su mladi bili izuzetno zadovoljni i spremni za dalju saradnju. Uz razmenjene kontakte, dobili su i propratni materijal!

      Ovo je samo početak ovakvih akcija, biće ih još mnogo!  Izvolite, pridružite nam se, svi ste dobrodosli!!