ОПРЕЗ: ПОЛИЦИЈА ИЗВОДИ ГАЂАЊЕ !

Полицијски службеници управе у Нишу изводиће гађање из АП „М-70“ на стрелишту „Шуматовац“, власништво Војске Србије.
Гађање ће се изводити од 15.05.2017. до 26.05.2017. године од 09.00 до 15.00 часова.
У петак 19.05.2017. и четвртак 25.05.2017. од 14.00 до 20.00 часова, на простору стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега.
Стрелишни простор у којем се изводи гађање биће обележен црвеним барјачићима, таблицама са натписом „НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.