Arhiva , Foto Dušan Stevanović

Piše Slobodan Petrović Cobi


5.jun 1833. se slavi kao dan naše opštine, jer je na taj dan u Kragujevcu Knez Miloš Obrenović prisajedinio šest nahija medju kojima je bio i Aleksinac sa okolinom.Naime Turci su proterani iz Aleksinca još krajem 1832,od strane oslobodioca pod vodjstvom Knez Milojka Ivkovića,ali se ovaj dan uzima kao zvaničan datum oslobodjenja Aleksinca od Turaka.
Turska je bila primorana da ne reaguje na ovaj potez Kodža Miloša jer je u to vreme njen opstanak kao države bio ozbiljno ugrožen od egipatske vojske i da nije bilo Rusa da pomogne Turskoj slanjem svoje flote na Bosfor zbog svojih interesa Turska bi verovatno brzo kapitulirala što bi značilo slobodu i za južne balkanske narode.