POČEO SA RADOM NOVI PORTAL BUS.RS

www.aleksinacbiz.com , Dušan Stevanović autor

Od 1. maja počeo je sa radom novi portal www.bus.rs i ebus.rs koji će omogućiti putnicima lakši pregled putovanja u inostranstvu kao i lakšu rezervaciju karata za medjunarodne linije , pre svega za Francusku , Dansku , Švedsku i Austriju .

Uskoro se očekuje da portal bus.rs proširi svoju lepezu ponuda i na ostale destinacije u Evropi .

Počev od 2003 godine softverska kompanija Metrocarta (nekada ABC Micro) angažovana je na izradi softverskih rešenja u oblasti drumskog saobraćaja, sa posebnim naglaskom na međunarodni autobuski transport putnika. U tom periodu Metrocarta je implementirala više rešenja kao što su programi za dansku kompaniju Unilines. Ova kompanija više decenija uspešno spaja Francusku,Dansku,Švedsku sa Srbijom.

U određenom periodu između 2008 – 2014 Metrocarta je bila partner jednoj kompaniji iz Štokholma (Švedska). Tada je bila angažovana na izradi više različitih aplikacija (mobile,web) iz oblasti softverskih rešenja vezana za dostavljanje predmeta,novina i reklamnog materijala. Osim toga, kompanija je učestvovala u implementaciji različitih rešenja koja su se bavila sigurnošću dece i starih lica.

Pored svega ovoga, Metrocarta je razvila dve iOS aplikacije. Radilo se o vodičima za metroe u Štokholmu i Parizu kao i aplikaciju za Android telefone čija je svrha upravljanje porukama na LED informacionom panelu.

Sada, kompanija je u potpunosti posvećena razvoju softverskih rešenja sa svrhom softverske podrške kako autobuskim prevoznicima tako i putnicima .