ПРИЈАВИТЕ КВАРОВЕ НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ

П

ОЧДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Општина Алексинац потписала је уговор са Јaвним комуналним предузећем “Комуналне услуге“ Алексинац о пружању услуга на одржавању јавне расвете на територији општине Алексинац.

Набавка неопходних светиљки је завршена, а са радовима на одржавању уличне расвете кренуло се одмах по потписивању овог Уговора према издатим налозима.

Кварове и проблеме у фунционисању јавне расвете можете пријавити лично на писарници општине Алексинац сваког радног дана у времену од 07:00-15:00 часова, слањем СМС поруке на број телефона 060 418 22 47 или електронским путем слањем попуњеног обрасца на адресу rasveta@aleksinac.org.