STARI ALEKSINAC

Piše: Slobodan Petrović Cobi

STARI ALEKSINAC
Nekada se Moravička ulica zvala ulica Pored reke.
Naviše je išla Šumatovačka ulica.
Broj 1 Šumatovačke,na slici čatmare u prvom planu,bila je trgovina Stojadinović Antonija rodom iz Lužana.Broj 1/a kućica iznad desno bila je kuća Dimitrijević Kadrije Vlajka ,a levo od nje kuća Jović Randjela Jeronima satlera.Kuća iznad ove dve, broj 3 Šumatovačka,bila je kuća kolara Kocić Ilije Milana.
Satler je zanatlija koji je pravio opremu za konje.