TRAŽE SE 83 MEDICINSKE SESTRE U NIŠU

Klinički centar u Nišu raspisao je oglas za prijem 83 zdravstvena radnika u radni odnos na određeno vreme, a rok za zainteresovane da konkurišu je 5. maj. Traže se medicinske, pedijatrijske i akušerske sestre, laboratorijski i radiološki tehničari, kao i fizioterapeuti.

Kako se navodi u konkursu, objavljenom na sajtovima Nacionalne službe za zapošljavanje i niškog Kliničkog, ova zdravstvena ustanova ima potrebu za 20 viših medicinskih tehničara i 27 medicinskih sestara srednjeg stepena.

Na određeno vreme biće primljeno i 5 pedijatrijskih sestara, 7 laboratorijskih tehničara, 2 radiološka tehničara sa srednjom i 8 sa višom školom.

Ukoliko se na raspisan oglas za prijem rendgen tehničara ne prijavi ni jedan kandidat sa srednjom medicinskom školom, kao što je bila situacija na prethodna dva oglasa iz razloga što u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema ni jednog rendgen tehničara sa srednjom stručnom spremom zbog ukidanja tog odseka u srednjim medicinskim školama od 1991. godine, u radni odnos će se primiti kandidati sa višom ili visokom stručnom spremom radiološkog smera – napominje se u oglasu.

Traži se i 6 akušerskih sestara, 4 viša fizioterapeuta i isto toliko fizioterapeuta sa srednjom školom.

Zainteresovani kandidati, osim dokaza o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, treba da podnesu prijavu sa naznakom za koje radno mesto konkurišu, kratku biografiju i kontakt podatke. Detalji o potrebnoj dokumentaciji mogu se videti u oglasu objavljenom na sajtu KC Niš.

Oni koji nemaju pripremljenu “svežu” dokumentaciju ili je nisu sakupili pre prvomajskih praznika, za njeno prikupljanje imaće 3 dana nakon praznika, pošto je konkurs raspisan u petak, 27. aprila, kada je krenula “serija” neradnih dana u javnim ustanovama koje izdaju potrebna dokumenta poput uverenja o državljanstvu.

Komisija, koju formira direktor KC NIš, na osnovu dokumentacije će sačiniti uži izbor kandidata, koji će potom razgovarati sa članovima Komisije.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem 83 zdravstvena radnika u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom doneće direktor Kliničkog centra Niš, na osnovu izveštaja Komisije – stoji u oglasu.

Prijave za posaos zainteresovani mogu podneti lično na pisarnici Kliničkog centra Niš ili putem preporučene pošte na adresu ove zdravstvene ustanove.

Izvor Južne vesti , Autor J. Canić , Milanović , foto , J.V , J.C: M